Oferta

aktualności

zostań partnerem

współpraca

kontakt

witamy

Europejskie Centrum Windykacji jest wyspecjalizowaną firmą windykacyjną obsługującą średnie, małe i mikroprzedsiębiorstwa. Zespół złożony z doświadczonych oraz wykwalifikowanych współpracowników zajmuje się prowadzeniem kompleksowych czynności z obszaru windykacji sądowej i pozasądowej, które skłaniają Waszych dłużników do pełnej spłaty swoich zobowiązań.

 

Wśród firm windykacyjnych wyróżniamy się szybkością i skutecznością w zakresie przekonania dłużnika do zapłaty długu. Gwarantujemy Państwu podjęcie działań bezpośrednio po zawarciu umowy współpracy.

 

My nie negocjujemy z dłużnikami, my działamy.

 

Średni czas złożenia powództwa w sądzie przeciwko dłużnikowi przez Europejskie Centrum Windykacji wynosi 7 dni od dnia powierzenia Spółce wierzytelności przez pierwotnego wierzyciela. Średni czas wydania przez sąd nakazu zapłaty z naszego powództwa nie przekracza 30 dni. (dane statystyczne ECW).

 

Proponujemy współpracę w zakresie:

1) sprzedaży Państwa wierzytelności naszej firmie;

2) przeniesienia wierzytelności w ramach umowy cesji powierniczej;

3) windykacji wierzytelności w imieniu i na rzecz Państwa;

4) korzystania z pieczęci prewencyjnej Europejskiego Centrum Windykacji

 

 

Windykacja

 

Prowadzimy na zlecenie swoich Klientów skuteczne działania w zakresie windykacji terenowej i sądowej. Współpracujemy z jedną z najlepszych kancelarii adwokackich w Krakowie, w zakresie szybkości i skuteczności postępowań sądowych. Zakres prowadzonej przez nas obsługi dostosowujemy do potrzeb klientów. Specjalizujemy się
w wierzytelnościach masowych o niskich wartościach. Dla stałych klientów oferujemy 20% zniżki.

 

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt:

windykacja@e-ecw.pl

Praca

 

Poszukujemy: osób do sprzedaży produktów Spółki (zakres zadań: pozyskiwanie wierzytelności do nabycia przez Spółkę, pozyskiwanie klientów zainteresowanych powierzeniem Spółce windykacji sądowej lub terenowej, sprzedaż pieczęci prewencyjnej); osób do obsługi wierzytelności Spółki (zakres zadań: prowadzenie działań windykacyjnych telefonicznych, mailowych, listowych oraz terenowych), ustalanie z dłużnikami harmonogramów spłat, pozyskiwanie informacji o dłużnikach. Oferujemy: umowę prowizyjną, dogodne warunki współpracy, możliwość wysokich zarobków.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

praca@e-ecw.pl

zostań partnerem

Europejskie Centrum Windykacji Sp. z o.o. poszukuje partnerów, którzy byliby zainteresowani prowadzeniem, w oparciu o sprawdzony model biznesowy, współnie z naszą Spółką na zasadzie partnerstwa, podmiotu świadczącego usługi windykacji, antywindykacji oraz procesów oddłużeniowych dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.

 

W ramach stworzonego systemu partnerskiego Europejskie Centrum Windykacji Sp. z o.o. wraz z partnerami tworzy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do prowadzenia działalności w wyżej wymienionym zakresie. Funkcjonowanie w ramach nowatorskiego systemu partnerskiego nie wiąże się z ponoszeniem żadnych opłat przez utworzoną spółkę na rzecz Europejskiego Centrum Windykacji. W ramach współpracy Europejskie Centrum Windykacji wnosi do spółki posiadane know-how, wkład finansowy oraz zaangażowanie w działalność spółki całego zespołu ECW.

 

Windykacja jest jedną z najbardziej dochodowych branż, a przy tym nie wymaga żadnych nakładów inwestycyjnych. Europejskie Centrum Windykacji specjalizuje się w wierzytelnościach o małej i średniej wielkości, których obsługa zapewnia wysokie marże. Jednocześnie doświadczenie nabyte przez ECW przy prowadzeniu działań windykacyjnych pozwoliło nam na rozwinięcie drugiego obszaru działalności jakim jest antywindykacja i procesy oddłużeniowe. Skutecznie pomagamy osobom i firmom zadłużonym, stosując kreatywne rozwiązania zarówno sądowe jak i pozasądowe. Specyfika branży oraz model współpracy partnerskiej zaproponowanej przez ECW zapewnia praktycznie nieograniczone możliwości rozwoju i zwiększania przychodów przez utworzoną z partnerem spółkę. ECW posiada wypracowane w toku prowadzonej działalności procedury związane z analizą, wyceną i obsługą wszelkiego rodzaju wierzytelności. Doświadczenie oraz kompetencje zespołu ECW gwarantują wybór najlepszych sposobów postępowania prowadzących do wyegzekwowania całości obsługiwanych wierzytelności. Europejskie Centrum Windykacji Sp. z o.o, zapewni w ramach partnerstwa, kompleksowe rozwiązanie w zakresie obsługi prawnej, księgowej oraz finansowej utworzonej spółki, co pozwoli skoncentrować się partnerowi wyłącznie na rozwijaniu biznesu i pozyskiwaniu nowych klientów.

 

Partner otrzymuje możliwości korzystania z następujących opcji:

 • prowadzenie działalności w branży o wysokiej dochodowości bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek nakładów inwestycyjnych;
 • funkcjonowanie pod marką „Europejskie Centrum Windykacji”;
 • kompleksowe rozwiązanie w zakresie prowadzenia działań marketingowych i sprzedażowych usług, a także udział we ogólnosieciowych działaniach promocyjnych;
 • weryfikacja potencjalnych klientów oraz analiza i weryfikacja, przez doświadczony zespół ECW, wierzytelności, która służy ocenie okresu odzyskania całości wierzytelności, kosztów, które muszą być poniesione w celu ich windykacji, a także ograniczeniu ryzyka nabycia wierzytelności niespłacalnych;
 • sprawdzone procedury prowadzenia windykacji przedsądowej;
 • pełna obsługa prawna spraw związanych z obsługiwanymi wierzytelnościami, w szczególności: przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów prawnych potrzebnych nabycia lub obsługi wierzytelności: cesje, cesje powiernicze, umowy o obsługę wierzytelności, przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów prawnych potrzebnych w toku prowadzonej działalności na etapie windykacji przedsądowej, prowadzenie spraw na etapie windykacji sądowej i komorniczej;
 • korzystanie z kompleksowych rozwiązań w szybkorozwijającym się segmencie działalności jakim jest antywindykacja oraz procesy oddłużeniowe;
 • pełna obsługa księgowa spółki;
 • pełna dokumentacja prawna oraz szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych;
 • finansowanie dłużne na potrzeby nabycia atrakcyjnych pakietów wierzytelności;
 • specjalistyczne szkolenia obsługi klientów i wierzytelności;
 • efektywne wsparcie działalności przez doświadczony zespół ECW.

 

 

 

Promocja !!! Opłata licencyjna wstępna - tylko 3.700 zł netto.

Promocja !!!  Opłata miesięczna - tylko 630 zł netto.

 

 

wyślij wiadomość:

materiały do pobrania:

Zostań Partnerem

współpraca

Europejskie Centrum Windykacji Sp. z o.o. proponuje Państwu dwie formy współpracy, które uwolnią Państwa od konieczności ponoszenia kosztów postępowania sądowego poprzez przeniesienie wierzytelności w ramach umowy cesji powierniczej, a także ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika poprzez sprzedaż Państwa wierzytelności naszej firmie.

 

Korzyści ze sprzedaży wierzytelności na rzecz Europejskiego Centrum Windykacji:

 • unikają Państwo ryzyka niewypłacalności dłużnika,
 • otrzymują Państwo bezpośrednio po zawarciu umowy sprzedaży środki pieniężne za swoje usługi i dostawy,
 • nie muszą Państwo ponosić wysokich kosztów postępowań sądowych oraz zastępstwa prawnego,
 • nie ma potrzeby tworzenia rezerw dla przeterminowanych należności.

 

Korzyści z przeniesienia wierzytelności w ramach umowy cesji powierniczej na rzecz Europejskiego Centrum Windykacji:

 • nie muszą Państwo ponosić wysokich kosztów postępowań sądowych oraz zastępstwa prawnego,
 • nie ma potrzeby tworzenia rezerw dla przeterminowanych należności.

 

Warunki współpracy ustalamy indywidualnie.

Europejskie Centrum Windykacji Sp. z o.o.

ul. Pietrusińskiego 6, 30-321 Kraków

 

tel./fax: 12-426-01-97

biuro@e-ecw.pl

 

Facebook: Europejskie Centrum Windykacji

 

Numer KRS: 0000423791 | Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS | NIP: 6762456279 | REGON 122591222

kontakt

Windykacja

 

Prowadzimy na zlecenie swoich Klientów skuteczne działania w zakresie windykacji terenowej i sądowej. Współpracujemy z jedną z najlepszych kancelarii adwokackich w Krakowie, w zakresie szybkości i skuteczności postępowań sądowych. Zakres prowadzonej przez nas obsługi dostosowujemy do potrzeb klientów. Specjalizujemy się
w wierzytelnościach masowych o niskich wartościach. Dla stałych klientów oferujemy 20% zniżki.

 

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt:

windykacja@e-ecw.pl

Praca

 

Poszukujemy: osób do sprzedaży produktów Spółki (zakres zadań: pozyskiwanie wierzytelności do nabycia przez Spółkę, pozyskiwanie klientów zainteresowanych powierzeniem Spółce windykacji sądowej lub terenowej, sprzedaż pieczęci prewencyjnej); osób do obsługi wierzytelności Spółki (zakres zadań: prowadzenie działań windykacyjnych telefonicznych, mailowych, listowych oraz terenowych), ustalanie z dłużnikami harmonogramów spłat, pozyskiwanie informacji o dłużnikach. Oferujemy: umowę prowizyjną, dogodne warunki współpracy, możliwość wysokich zarobków.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

praca@e-ecw.pl