Oferta

aktualności

zostań partnerem

współpraca

kontakt

aktualności

21.04.2015

Zarząd Europejskiego Centrum Windykacji informuje, że w dniu 21.04.2015 r. w ramach stałej współpracy z ogólnopolskim podmiotem z branży pożyczkowej spółka podpisała umowę nabycia pakietu wierzytelności o istotnej wartości.

 

05.03.2015

Zarząd Europejskiego Centrum Windykacji sp. z o.o. informuje,  że w dniu 04.03.2015 r. zawarto umowę nabycia pakietu wierzytelności o istotnej wartości.

 

11.02.2015

Zarząd Europejskiego Centrum Windykacji sp. z o.o. informuje, że w dniu 10.02.2015 r. spółka nabyła pakiet wierzytelności konsumeckich o istotnej wartości.

 

23.01.2015

Zarząd Europejskiego Centrum Windykacji sp. z o.o. informuje, że w dniu 23.01.2015 r. zawarto umowę nabycia wierzytelności o istotnej wartości.

 

22.12.2014

Zarząd Europejskiego Centrum Windykacji sp. z o.o. niniejszy przedstawia prognozę zysku netto na 2015 rok: "W ocenie Zarządu spółki zysk netto w 2015 roku powinien być wyższy o 140 % niż w 2014 roku.".

 

21.10.2014

Zarząd Europejskiego Centrum Windykacji sp. z o.o. informuje, że ustalono warunki współpracy z dużym ogólnopolskim podmiotem działającym w branży finansowej. Współpraca jest istotna z punktu widzenia działalności spółki z uwagi na wartość realizowanych usług.

 

07.10.2014

Zarząd Europejskiego Centrum Windykacji sp. z o.o. informuje, że wrzesień 2014 roku był kolejnym miesiącem wzrostu wierzytelności przyjętych do obsługi. Zgodnie z oczekiwaniami Zarządu rok 2014 będzie kolejnym rekordowym w historii spółki.

 

10.09.2014

Zarząd Europejskiego Centrum Windykacji sp. z o.o. informuje, że konsekwentnie realizowana strategia rozwoju spółki skutkuje kierowaniem do spółki coraz większej ilość zaproszeń do udziału w postępowaniach na nabycie i obsługę wierzytelności.

 

31.08.2014

Zarząd Europejskiego Centrum Windykacji sp. z o.o. informuje, że zrealizowane przychody za okres 01.01.2014 r. - 31.07.2014 r. są wyższe o 10 % od planowanych.

 

21.05.2014

Zarząd Europejskiego Centrum Windykacji sp. z o.o. uprzejmie informuje, że nawiązane w ostatnim okresie relacje biznesowe powinny w średnim okresie czasu zaprocentować znacznym zwiększeniem przychodów osiąganych przez spółkę.

 

28.03.2014

Uprzejmie informujemy, że w związku ze złożoną rezygnacją Pani Anny Dobosz z funkcji Prezesa Zarządu Europejskiego Centrum Windykacji Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, Zgromadzenie Wspólników spółki  w dniu 26.03.2014 roku powołało Pana Rafała Skrzypczyka na Prezesa Zarządu Europejskiego Centrum Windykacji sp. z o.o. Ostatnie dwa lata w okresie pełnienia funkcji przez p. Annę Dobosz były okresem obfitującym w sukcesy. Spółka osiągała doskonałe wyniki finansowe, a prowadzone działania sprzedażowe produktów spółki przynosiły skokowe wzrosty wolumenów wierzytelności obsługiwanych przez spółkę. Należy podkreślić, że ECW w okresie sprawowania funkcji Prezesa Zarządu przez p. Annę Dobosz uruchomiło własną sieć partnerską.

 

10.03.2014

 

Zarząd Europejskiego Centrum Windykacji sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 06.03.2014 r. zawarto umowę nabycia pakietu wierzytelności o istotnej wartości z ogólnopolską firmą z branży finansowej.

 

27.02.2014

W nawiązaniu do komunikatu przekazanego w dniu 10.02.2014 r., Zarząd Europejskiego Centrum Windykacji Sp. z o.o. podaje wstępne wyniki finansowe za 2013 rok (w porównaniu do 2012 roku): przychody - wzrost o 284 %, zysk z działalności gospodarczej - wzrost o 871 %, zysk netto - wzrost o 870 %, aktywa - wzrost o 171 %.

 

10.02.2014

Zarząd Europejskiego Centrum Windykacji Sp. z o.o. informuje, że wstępne wyniki finansowe za 2013 rok wskazują na znaczące przekroczenie założonych planów. Wkrótce szczegółowe informacje.

 

07.02.2014

Zarząd Europejskiego Centrum Windykacji Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w ostatnim tygodniu stycznia 2014 roku nabył pakiet wierzytelności o istotnej wartości.

 

18.12.2013

Zarząd Europejskiego Centrum Windykacji Sp. z o.o. zawiadamia, że w dniu 17 grudnia 2013 r. została podpisana nowa umowa partnerska w ramach sieci partnerskiej "Europejskie Centrum Windykacji". Nowy Partner będzie działać pod firmą Europejskie Centrum Windykacji Ewa Riegel z siedzibą w Warszawie.

 

10.12.2013

Zarząd Europejskiego Centrum Windykacji Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 14 grudnia 2013 roku w siedzibie spółki w Krakowie przy ul. Pietrusińskiego 6 zostanie przeprowadzone szkolenie dla nowych partnerów w ramach sieci partnerskiej "Europejskie Centrum Windykacji".

 

06.12.2013

Zarząd Europejskiego Centrum Windykacji sp. z o.o. przypomina, że promocja dla nowych partnerów w ramach sieci "Europejskie Centrum Windykacji" obowiązuje wyłącznie w przypadku przystąpienia do sieci partnerskiej do 28.02.2014 r. Opłaty promocyjne wynoszą: wstępna - 4.500 zł brutto oraz miesięczna - 750 zł brutto.

 

05.12.2013

Zarząd Europejskiego Centrum Windykacji Sp. z o.o. informuje, że wyniki spółki osiągnięte w okresie 01.01.2013 r. - 31.11.2013 r. znacznie przekroczyły plany Zarządu w zakresie przychodów i zysku netto. Zarząd liczy na utrzymanie podobnej dynamiki wzrostu przychodów w 2014 r.

 

04.12.2013

Zarząd Spółki w okresie najbliższych dwóch tygodni zamierza przeprowadzić szkolenia dla nowych partnerów w ramach sieci partnerskiej "Europejskie Centrum Windykacji". Przystąpienie nowych partnerów wpłynie pozytywnie na zdolność całej grupy do obsługi nowej grupy klientów.

 

28.11.2013

Zarząd Europejskiego Centrum Windykacji Sp. z o.o. chciałby poinformować o nabyciu w bieżącym tygodniu pakietu wierzytelności o znacznej wartości. W ocenie Spółki przewidywane przychody wygenerowane w związku z nabyciem będą miały istotny pozytywny wpływ na wyniki Spółki w 2014 roku.

 

12.11.2013

Zarząd Europejskiego Centrum Windykacji Sp. z o.o., mając na względzie oczekiwania potencjalnych partnerów dotyczące formy i zasad współpracy, podjął decyzję o modyfikacji funkcjonowania sieci partnerskiej "Europejskie Centrum Windykacji" w kierunku umożliwienia samodzielnego funkcjonowania partnerów w ramach sieci. Obecne rozwiązanie jest jednym z najbardziej liberalnych oraz efektywnych systemów franszyzowych w Polsce. Więcej szczegółów jest dostępnych pod adresem: http://www.e-ecw.pl/zostan-partnerem .

 

08.11.2013

Europejskie Centrum Windykacji Sp. z o.o. zanotowało 54 % wzrost aktywów w okresie 01.01.2013 r. - 30.09.2013 r.

 

30.10.2013

Zarząd Europejskiego Centrum Windykacji Sp. z o.o. informuje, że w okresie od 01.01.2013 r. do 30.09.2013 r. osiągnął przychody o 100 % wyższe niż w całym 2012 roku. W ocenie Zarządu Spółki czwarty kwartał 2013 roku powinien być rekordowy pod względem przychodów i zysku.

 

20.06.2013

Zarząd Europejskiego Centrum Windykacji Sp. z o.o. informuje, że w okresie od 01.01.2013 r. do 31.05.2013 r. osiągnął przychody o 15 % wyższe niż w całym 2012 roku. Konsekwentna polityka Zarządu Spółki skoncentrowana na uzyskiwaniu jak największej rentowności powierzonych spółce kapitałów pozwoliła na wypracowanie zysku netto w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.05.2013 r.  o 500 % wyższego niż w całym 2012 roku.

 

17.06.2013

W dniu 14.06.2013 roku Europejskie Centrum Windykacji Sp. z o.o. rozpoczęło współpracę z jednym

z  największych dostawców internetu w województwie małopolskim. Ustalone warunki współpracy zakładają, że spółka będzie wykonywała czynności na rzecz klienta obejmujące całe portofolio usług ECW.

 

12.06.2013

W nawiązaniu do komunikatu przekazanego w dniu 08.04.2013 roku Zarząd Europejskiego Centrum Windykacji Sp. z o.o. informuje, że stworzony program partnerski spotkał się z zainteresowaniem przekraczającym oczekiwania władz spółki. W obecnej chwili ECW prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami z województw: mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego oraz wielkopolskiego. Jesteśmy przekonani, że w okresie najbliższych dwóch miesięcy będziemy mogli poinformować o utworzeniu nowych spółek partnerskich.

 

12.04.2013

Europejskie Centrum Windykacji Sp. z o.o. informuje, że zostały ostatecznie uzgodnione warunki kontraktu z nowym kontrahentem, które otworzą przed Spółką nowe obszary biznesowe. Spółka spodziewa, że podpisana umowa jest początkiem długoterminowej współpracy.

 

08.04.2013

Europejskie Centrum Windykacji Sp. z o.o. rozpoczyna wdrażanie programu partnerskiego, którego celem jest podjęcie współpracy z wybranymi podmiotami z całego kraju w ramach nowoutworzonych spółek w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze windykacji, antywindykacji oraz procesów oddłużeniiowych dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Zapronowany model współpracy jest nowością na rynku, bo ECW nie tylko przekazuje wiedzę na temat sprawdzonego modelu biznesowego, ale też angażuje własne środki finansowe oraz cały zespół ECW. Więcej informacji w zakładce "zostań partnerem".

 

18.03.2013

Miło nam poinformować, że Europejskie Centrum Windykacji cieszy się coraz większym uznaniem na rynku. Najbliższe tygodnie powinny przynieść szereg informacji o podpisaniu nowych umów z kluczowymi partnerami. W ocenie władz Spółki powinno to zaowocować  zwiększeniem przychodów ECW w 2013 roku o conajmniej 200 % w stosunku do roku poprzedniego.

 

21.01.2013

Europejskie Centrum Windykacji sp. z o.o. zakończyło doskonałym wynikiem finansowym rok 2012.

Z otrzymanych wstępnych danych wynika, że spółka odnotowała znaczny zysk w stosunku do zainwestowanych kapitałów.

 

28.11.2012

Europejskie Centrum Windykacji Sp. z o.o. odnotowało kolejny rekordowy miesiąc. Przychody Spółki w październiku 2012 były o ponad 50 % wyższe niż w miesiącu wrześniu 2012 roku. W październiku 2012 roku Europejskie Centrum Windykacji zwiększyło protfel wierzytelności o 20 % w stosunku do stanu na 30.09.2012 roku.

 

07.11.2012

Miło nam poinformować, że od dnia dzisiejszego jesteśmy obecni na Facebooku: Europejskie Centrum Windykacji.

 

30.10.2012

W związku z intensywnym rozwojem, Europejskie Centrum Windykacji Sp. z o.o. planuje w najbliższym okresie czasu zwiększyć zatrudnienie w departamencie zajmującym się pozyskiwaniem nowych klientów. Zainteresowani pracą proszeni są o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: praca@e-ecw.pl.

 

15.10.2012

Europejskie Centrum Windykacji Sp. z o.o. uruchomiło autorski projekt skierowany do swoich dłużników, którzy posiadają również zadłużenie względem innych podmiotów.  Dłużnicy, którzy zdecydują się na uczestnictwo w projekcie mogą liczyć na opracowanie przez ekspertów ECW planu spłaty zadłużenia, pożyczki pieniężne na specjalnych warunkach, wsparcie prawne, finansowe oraz organizacyjne przy realizacji planu.

Zgłoszenia do udziału w projekcie należy przesyłać na adres: windykacja@e-ecw.pl .

Informujemy, że nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, a nasze wynagrodzenie uzależnione jest jedynie od skutecznego rozwiązania spraw naszych klientów.

 

10.10.2012

Europejskie Centrum Windykacji Sp. z o.o. zanotowało na koniec września 2012 roku 30 % wzrost protfela wierzytelności zakupionych od swoich partnerów w stosunku do stanu na dzień 31 sierpnia 2012 roku. W ocenie Zarządzających Spółką w najbliższym okresie powinna zostać utrzymana dynamika wzrostu protfela nabywanych wierzytelności.

 

09.10.2012

Europejskie Centrum Windykacji Sp. z o.o. rozpoczęło ogólnopolską akcję promocyjną "Stała współpraca wszystkim się opłaca"  skierowaną do małych i średnich firm, które świadczą stałe usługi na rzecz konsumentów. Dla wszystkich firm, które przystąpią do akcji promocyjnej do dnia 31.11.2012 r. oferujemy atrakcyjny pakiet usług doradczych oraz 20 % zniżkę na świadczone przez Spółkę usługi.

Zgłoszenia udziału w akcji promocyjnej prosimy przesyłać na adres: windykacja@e-ecw.pl z dopiskiem "Stała współpraca wszystkim się opłaca".

 

01.10.2012

Europejskie Centrum Windykacji Sp. z o.o. rozszerzyło zakres swojej oferty o możliwość skorzystania przez mikro- i małe przedsiębiorstwa z pieczęci prewencyjnej Europejskiego Centrum Windykacji. W naszej ocenie pieczęć prewencyjna jest doskonałym narzędziem, które będzie w stanie skutecznie ograniczać ryzyko nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów firmy korzystającej z pieczęci prewencyjnej ECW. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na skorzystanie z nowego produktów do dnia 30.10.2012 r. otrzymają od Spółki 30 % zniżkę przez okres 3 miesięcy.